Nieuws

Meer Nieuws

Wetenschap

Meer Wetenschap

Praktijk

Meer Praktijk

NHG richtlijn

Meer NHG richtlijn

Toets uw kennis

Pijnstilling bij acute buikklachten

De huisarts ziet de heer Versteeghen, 56 jaar, met acute, heftige pijn in epigastrio. Hij heeft in het verleden maagklachten gehad. De huisarts ziet een onrustige, bleke, klamme man, en doet de volgende bevindingen: A. vrij; B. saturatie 98%, ademfrequentie 20/min, symmetrisch ademgeruis; C. RR 180/100mmHg, pols 95/min; D. alert; E. temperatuur 37,2 °C. Als de huisarts de buik van de heer Versteeghen wil onderzoeken, vraagt de heer Versteeghen of hij eerst extra pijnstilling kan krijgen. Hij heeft twee uur geleden 1000 mg paracetamol ingenomen, zonder resultaat. De huisarts overweegt hem 10 mg morfine subcutaan toe te dienen. Wanneer mag aan de heer Versteeghen extra pijnstilling worden gegeven?

Logo Huisarts Kennis Quiz
Choices