Richtlijn

Is appbehandeling voor urine-incontinentie bij vrouwen in de eerste lijn minstens net zo goed als standaardzorg na 4 maanden? Een pragmatische, gerandomiseerde, non-inferioriteitstrial

Gepubliceerd
8 juli 2019
De NHG-Wetenschapsdag stond dit jaar in het teken van ‘de context van de patiënt en de interactie tussen huisarts en patiënt’. De presentaties op 21 juni waren van hoge kwaliteit en divers qua onderwerp en onderzoeksmethodiek. Leest u bijvoorbeeld de eerstelijns onderzoeksvraag van Anne Loohuis over appbehandeling voor urine-incontinentie bij vrouwen in de eerste lijn.
0 reacties
Water
© Shutterstock

Inleiding

Kan een huisarts een app voorschrijven voor de behandeling van ongewild urineverlies bij een vrouwelijke patiënt? Het zou kunnen, als blijkt dat de app net zo goed werkt als standaardzorg. Op dit moment zijn er meer dan 100 apps beschikbaar voor incontinentie, maar er is weinig bekend over de werkzaamheid en al helemaal in vergelijking tot bestaande zorg.

Onderzoeksvraag

Is de behandeling van stress-, urgency- of het gemengde type urine-incontinentie met een app minstens net zo effectief als standaardzorg in de eerste lijn?

Methode

Een pragmatische gerandomiseerd gecontroleerde trial die keek naar non-inferioriteit van twee behandelgroepen; app-behandeling versus standaardzorg. De app bevat een behandelprogramma gebaseerd op de NHG-Standaard met blaastraining en bekkenbodemspieroefeningen. Vrouwen met stress-, urgency- of het gemengde type urine-incontinentie werden gerekruteerd via 30 huisartsenpraktijken in Noord-Nederland en (social) media. Vrouwen waren geschikt voor deelname als zij ≥ 2 keer per week urine verloren, in het bezit waren van een smartphone of tablet en een behandeling wilden. De primaire uitkomstmaat was non-inferioriteit van de verandering van ernst van incontinentie na 4 maanden (ICIQ-UI-SF, range [0-21], hogere score is ernstiger klachten), geanalyseerd in de per-protocolselectie, met een grenswaarde van 1,5 punten. Secundaire uitkomstmaten waren superioriteit op verandering van impact op kwaliteit van leven (ICIQ-LUTSqol), verandering van urineverlies per dag (plasdagboek), ervaren verbetering door de patiënt (PGI-I) in de intention-to-treat-selectie.

Resultaten

Er namen 262 vrouwen deel; 131 waren gerandomiseerd naar de appbehandeling en 131 naar de standaardzorg. De gemiddelde verbetering van symptomen was -2,15 punten (SD 2,56) voor de appbehandeling en -2,75 punten (SD 3,26) voor standaardzorg, het verschil tussen de behandelingen was non-inferior met 0,071 punten (95%-BI -0,837 tot 0,979). De vrouwen in beide groepen verbeterden op alle uitkomstmaten, maar er was geen superioriteit van een behandeling.

Conclusie

Een app voor de behandeling van urine-incontinentie bij vrouwen werkt net zo goed als standaardzorg na vier maanden. De app werkt niet beter dan standaardbehandeling. Meer onderzoek is nodig om te bekijken of de app voordelen biedt ten opzichte van standaardzorg. Daarnaast is het belangrijk om kritisch te blijven kijken naar nieuwe, veelbelovende app-behandelingen en deze te blijven testen op effectiviteit.

Context huisarts-patiënt

Direct generaliseerbaar voor dagelijkse praktijk, app voor behandeling ziekte?

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen