Alle nummers
Archief tijdschrift

2007, nummer 10

Jaargang
50

Nieuws

 • H&W-lezers in het buitenland

  Femke Ellens, Limassol, Cyprus: “Mijn patiëntenpopulatie bestaat voornamelijk uit buitenlanders die hier wonen, want de Cyprioten zijn niet gewend aan een vrouwelijke, jonge dokter... en zeker niet een die niet altijd pillen voorschrijft!” Margriet van Unen, Nairobi, Kenia : “Ik lees …

 • Huisarts en Wetenschap: van adagio naar allegretto

  Een jubileum is bij uitstek een gelegenheid terug te blikken en vooruit te zien. In 1957 werd begonnen met een maandblad van het Nederlands Huisartsen Genootschap onder de pretentieuze titel Huisarts en Wetenschap . Hiermee voldeed het Genootschap aan de wens van huisartsen: 67 procent van de…

 • Van ooggetuige tot huisgenoot

  In de bellettrie is de huisarts vóór alles een ooggetuige. Deze klassieke rol is gemunt door Charles Dickens. Zijn leven lang zette Dickens zich in voor maatschappelijke hervormingen en zijn belangstelling voor de geneeskunde was groot. Hij spelde The Lancet , en omgekeerd gebruikten medici…

 • Zeven zorgen voor de huisarts

  1 ‘Steeds meer onderdelen van de huisartsenzorg, zoals COPD en diabetes, spelen zich buiten ons blikveld af. We dreigen straks ziekten in plaats van zieken te behandelen. Wie ziet dan de dwarsverbanden nog? Wie merkt dat die man met diabetes ook parkinson aan het ontwikkelen is? Niet het…

 • De nieuwe kleren van de huisarts

  Terugkijkend heeft elke periode zijn stromingen, en dat is bij vijftig jaar huisartsgeneeskunde niet anders. Bensing: ‘In de Woudschotendefinitie van de huisartsgeneeskunde zijn de unieke kenmerken – continue, persoonlijke en integrale zorg – vastgelegd. Het is de basis geweest van de vorming…

 • Grenzen in de zorg: de huisarts en de apotheker

  De Nederlandse huisarts moet geen enkele artsenbezoeker meer ontvangen. Een opmerkelijk standpunt van een opmerkelijk tweetal: huisarts Lex Goudswaard van het NHG en apotheker Fred de Koning van Kring-apotheken Nederland. Op het jubileumcongres van het Geneesmiddelenbulletin eind vorig jaar…

 • Meer Balkenende dan Modaal

  Over het algemeen is hij een behoorlijk tevreden toezichthouder. Rob Sardeman (53), Inspecteur voor de Huisartsenzorg, legt bevlogen een aantal punten op tafel waarop de Nederlandse huisarts trots mag zijn. De richtlijnontwikkeling, waardoor het werken in de huisartsenpraktijk meer evidence…

 • ‘Is het evidence-based of niet: dat wordt de grote kwestie’

  Het beleid van VWS zal de komende jaren – zoveel wordt wel duidelijk tijdens het gesprek – worden gekenmerkt door terugtrekkende bewegingen. Steeds meer wil het ministerie overlaten aan ‘de spelers in het veld’: de zorgverzekeraars, de zorgaanbieders, universiteiten, patiënten en alle andere…

 • Wachten

  Al jaren heb ik geen huisarts. Nou ja, ik sta wel bij een huisarts ingeschreven, maar ik ga nooit bij hem langs. Hij komt trouwens ook niet bij mij over de vloer. Ik ben zo’n type dat bij het geringste pijntje een medicus aan zijn bed verwacht. Maar die tijden liggen lang achter ons. De…

 • Testen voor tobbers

  We testen van alles zelf, zonder het als zodanig te benoemen: de meeste mensen beschikken over vijf zintuigen waarmee ze rake diagnoses stellen. Vooral moeders van kleine kinderen zijn er goed in. Hoofdluis, wormen, waterpokken, zelfs het aantal graden koorts is vrij nauwkeurig te bepalen:…

Wetenschap

 • De huisarts en het internet

  Patiënten hebben met internet drempelloos en onbeperkt toegang tot gezondheidsinformatie. Tweederde van de patiënten raadpleegt internet wel eens vóór een bezoek aan de huisarts, eenderde zegt dit ‘vaak of altijd’ te doen. En na afloop van een consult gaat meer dan de helft van de patiënten op…

 • Ziek door de media?

  Echt boteren doet het niet tussen medici en de media. Zo klagen journalisten over het onvermogen van veel artsen om adequaat via de pers met het publiek te communiceren en worden journalisten op hun beurt beticht van simplificaties, misplaatste generalisering en overbelichting van details. Eén…

 • Rolconflicten

  Weet u wat het is, dokter? Er is tegenwoordig ontzettend veel te doen over de spanningen van het moderne artsenbestaan. Dat artsen de hele tijd in een spagaat zitten en zo. Aan de ene kant moeten ze doen wat managers en zorgverzekeraars vragen: goedkope geneesmiddelen voorschrijven als dat is…

 • Vijftig jaar bovensteluchtweginfecties

  In de eerste decennia van het bestaan van het NHG moesten huisartsen de voor hen noodzakelijke kennis grotendeels aan de specialistische geneeskunde ontlenen. Alledaagse ziekten als bovensteluchtweginfecties waren tot twintig jaar geleden veelal terra incognita, terwijl ze ongeveer twintig…

 • Drieledige geboorte van een tweeling: NHG en H&W

  Rond 1950, in een tijd dat het beroep van huisarts geen hoge status had, begon een klein aantal artsen met het verrichten van wetenschappelijk onderzoek op basis van hun praktijkgegevens en gingen zij het belang van een wetenschappelijke vereniging naast de Landelijke Huisartsen Vereniging…

 • De huisarts heeft weinig aan toponderzoek

  Het VIDI-programma van NWO moet veelbelovende wetenschappers ondersteunen die naar de top lonken. Iedereen die zo ver geraakt, is een knappe jongen – en in toenemende mate een knap meisje – met een uitstekend cv en een goed plan. Er zijn echter veel knappe jongens en meisjes, en nog meer goede…

 • Wie niet ontvangt zal niet gegeven worden

  Huisartsen kregen afgelopen mei een uitnodiging van marktonderzoeker TNS NIPO om een enquête over osteoporose in de huisartsenpraktijk in te vullen. ‘Met dit onderzoek wil TNS NIPO in beeld brengen hoe u als arts tegen verschillende osteoporosemedicijnen aankijkt,’ luidde de aanhef van een…

Praktijk

 • De dodo leeft!

  Wij zijn ondernemend en ambitieus. En dat is maar goed ook; voor wie aan het einde van de jaren zeventig als huisarts afstudeert, is de markt erg krap. Praktijken zijn schaars en duur. Dan maar vrij vestigen. Zoek een dorp zonder huisarts, koop een huis, verbouw de garage tot spreek- en…

 • Alice

  Alice wil graag huisarts worden. Huisarts in een grote stad. Ze is aangetrokken door de veelzijdigheid van het vak. Alle soorten mensen met alle soorten problemen. Dat heeft haar niet meer losgelaten. Zonder er erg in te hebben rolt ze nu zomaar de huisartsgeneeskunde binnen. Alice is enthousiast…