Alle nummers
Archief tijdschrift

2007, nummer 9

Jaargang
50

Nieuws

 • Haarnestcyste in de huisartsenpraktijk: vóórkomen, verwijzingen en medicatie

  In dit nummer van Huisarts en Wetenschap verschijnt de herziene NHG-Standaard Bacteriële Huidinfecties. In de standaard wordt ook de indicatie sinus pilonidalis (haarnestcyste) besproken. Een haarnestcyste is een haren bevattende cyste. Verondersteld wordt dat de aandoening wordt veroorzaakt…

 • Kindergeneeskunde

  Kindergeneeskunde is opgebouwd uit een algemeen deel waarin de epidemiologie, anamnese, lichamelijk en aanvullend onderzoek, groeicurven, vaccinaties, voeding en farmacotherapie worden besproken. Het tweede deel gaat in op veel voorkomende klachten bij kinderen en het derde deel op spoedeisende…

 • Redactioneel

  Een hele lange standaard treft u aan in dit nummer, over bacteriële huidinfecties. Hierin wordt opnieuw de traditionele terughoudendheid met orale antibiotica onderbouwd. En als het wel nodig is te behandelen, dan liefst met smalspectrumpenicilline. Met dit beleid heeft Nederland lang de MRSA…

 • Studiemiddag Patiëntenparticipatie in wetenschappelijk onderzoek

  Zin om een middag te discussiëren over patiëntenparticipatie in wetenschappelijk onderzoek? Dat kan op donderdag 6 september 2007 bij ZonMw in Den Haag. Aan de orde komen onder meer ervaringen met het Handboek Patiëntenparticipatie in wetenschappelijk onderzoek, een analyse van…

 • Reanimatie door kinderen

  Omdat de geneigdheid zich vrijwillig bekend te maken met reanimatietechnieken onder de bevolking ernstig te wensen overlaat, ligt het voor de hand deze levensreddende handelingen te onderwijzen aan nog leerplichtige schoolkinderen. Bovendien kan de samenleving daar – jong geleerd, oud gedaan en…

 • Gonokok haalt NHG-Standaard in

  De resistentie bij gonokokken tegen chinolonen steeg explosief van 7% in 2002 naar 26% in 2005. De eerste voorlopige data uit de resistentiesurveillance van het RIVM (GRAS-project) van juni 2006 tot maart 2007 laten een voortgaande stijging van chinolonenresistentie zien tot zelfs 38% (45% onder…

 • Hernia: opereren of niet en wanneer?

  Waar elf jaar geleden een patiënt met ernstige herniaklachten nog bedrust mocht houden en tegenwoordig in Nederland (en de US) relatief nog altijd vaak geopereerd wordt voor deze aandoening, is er nu een goed Nederlands onderzoek gepubliceerd waarin wordt bewezen dat niet-opereren vergeleken met…

 • Roken minder populair onder jongeren

  Jongeren kijken minder naar films. Dat zou de conclusie kunnen zijn als je het persbericht van Stivoro leest: ‘Roken onder jeugd daalt gestaag’. In het vorige nummer van Huisarts en Wetenschap meldden wij immers dat jongeren worden aangezet tot roken, omdat zij dit hun filmhelden ook zien doen…

 • Overgewicht: bewegen of dieet of beide?

  Achtergrond Beweegprogramma’s voor volwassenen met overgewicht of obesitas kunnen leiden tot een lager lichaamsgewicht en een verbetering van risicofactoren voor hart- en vaatziekten (HVZ). Het is onduidelijk hoe effectief deze programma’s zijn en of het effect toeneemt als je ze combineert met…

 • Hein Hogerzeil eerste voorzitter NHG

  Emeritus hoogleraar Huisartsgeneeskunde Heert Dokter wees ons op een storende fout. In de recensie van Betty Meyboom-de Jong over ‘Family Medicine’ van Frans Huygen (Huisarts Wet 2007;50(7):337) staat terecht dat Frans één van de oprichters van het NHG was. Echter, hij was niet de eerste…

 • Kortdurende psychodynamische psychotherapie voor veelvoorkomende psychiatrische diagnosen

  Achtergrond De afgelopen 40 jaren zijn veel kortdurende psychodynamische psychotherapeutische technieken ontwikkeld voor een breed spectrum aan psychiatrische diagnosen. In gerandomiseerd gecontroleerd interventieonderzoek werd de effectiviteit van kortdurende psychodynamische psychotherapie …

Wetenschap

 • De rol van de huisarts in de zorgverlening rond abortus provocatus

  Van de vrouwen die een abortus hebben ondergaan is 63% door de huisarts verwezen. Uit onderzoek is gebleken dat psychosociale klachten na een abortus provocatus zich met name kunnen uiten in verdriet, schuld en ontkenning. In Nederland is niet bekend hoeveel vrouwen psychische problemen…

 • Nemen zwangere vrouwen geïnformeerde beslissingen over prenatale screening?

  Het is niet bekend in hoeverre zwangere vrouwen in Nederland geïnformeerd keuzes maken over prenatale screening. Ook is onbekend wat de psychische effecten zijn van geïnformeerde besluitvorming. Tweederde van de deelnemers aan een onderzoek naar besluitvorming over prenatale…

 • Duct tape of een placebo?

  Duct tape wordt in veel landen geadviseerd als een eenvoudige behandeling voor wratten. Onderzoek in 2002 toonde aan dat duct tape een significant betere werking heeft dan cryotherapie. Dit onderzoek is echter op verschillende punten bekritiseerd. Duct tape heeft geen significant…

 • Opsporing en registratie van de vier conventionele risicofactoren voor hart en vaatziekten in de dagelijkse praktijk

  Hoewel er gezaghebbende richtlijnen bestaan, zijn zowel de primaire als de secundaire preventie van hart- en vaatziekten in de huisartsenpraktijk niet optimaal. Er is niet veel bekend over de mate waarin huisartsen het risicoprofiel van een patiënt in beeld hebben voorafgaand aan het…

 • Leefstijladviezen, medicatie-instructies en het belang van therapietrouw bij maagklachten

  Richtlijnen bevelen leefstijladviezen en maagzuurremmende medicatie aan bij dyspeptische klachten. Het is onduidelijk welke leefstijladviezen en medicatie-instructies huisartsen geven. Het merendeel van de huisartsen rapporteert regelmatig leefstijladviezen en medicatie…

 • Multimorbiditeit in de huisartsenpraktijk: je gaat het pas zien als je het door hebt

  Onder deze titel, ontleend aan onze volksfilosoof Johan Cruijff, hield ik in oktober 2006 mijn inaugurele rede toen ik mijn benoeming aanvaardde tot bijzonder hoogleraar ‘Multimorbiditeit in de huisartsenpraktijk’ vanwege het NIVEL bij de afdeling Huisartsgeneeskunde/EMGO Instituut van het VU…

 • Statines en het metaboolsyndroom

  De NHG-Standaard ‘Cardiovasculair risicomanagement’ maakt geen onderscheid tussen patiënten met of zonder het metaboolsyndroom. De risicoschatting is gebaseerd op de cardiovasculaire mortaliteit en niet op de morbiditeit. De resultaten van deze dubbelblinde, prospectieve studie laten zien dat…

Praktijk

 • Door dok gedumpt

  Daar zit je dan, nietsvermoedend, met de telefoonhoorn in je hand. ‘Wilt u een afspraak met de opvolgster? Zodat u alvast kennis met haar kunt maken?’ Huh?, denk ik. Opvolgster? Alvast kennismaken? Ik wil gewoon mijn eigen huisarts! Net als altijd! ‘Is dok op vakantie dan?’, vraag ik behoedzaam…

 • ‘Dé moslim bestaat natuurlijk niet…’

  De ramadan is de speciale, negende maand van de islamitische kalender waarin moslims over de hele wereld collectief vasten. Zij gedenken dan dat de profeet Mohammed zo’n veertienhonderd jaar geleden de eerste van de openbaringen ontving die samen de Koran vormen. Het islamitische kalenderjaar…

 • Acute bewustzijnsstoornis op de huisartsenpost

  Met de komst van de grootschalige dienstenstructuren is het werk van de huisarts buiten praktijkuren ingrijpend veranderd. We werken niet meer in ons eentje voor een beperkte groep patiënten. Nu zijn er ook collega’s, doktersassistentes, verpleegkundigen en een dienstauto met chauffeur om samen…

 • Het genot van gadogado

  Gadogado is een eenvoudig Indonesisch gerecht. Het bestaat uit taugé, boontjes en wortel, overgoten met satésaus. Ook de Ndjoeka-stam, een bevolkingsgroep in het Zuid-Amerikaanse Amazonegebied, kent de term gadogado; hier betekent het ‘bijeenkomst van goden’. Het Gadogado-project is ontstaan…

 • Een bezoek aan de presentaties

  De voordrachten tijdens de Wetenschapsdag zijn altijd kort en bondig: per sessie krijgen vier onderzoekers de gelegenheid om hun onderzoek te presenteren en aansluitend hierover in discussie te gaan met de zaal. Op deze manier kwamen 24 onderzoeken aan de orde. In het onderzoek …

 • Wat moet de huisarts daarmee?

  Er ligt een al dan niet erfelijke aanleg ten grondslag aan stotteren. Als die er niet is, krijgt een kind het probleem ook niet. Is die aanleg er wel, dan hangt het van de omstandigheden af of het kind gaat of blijft stotteren. Ouders die zelf gestotterd hebben, hebben een kans van 25 procent…

Richtlijn

 • NHG-Standpunt diabetesmiddelen rosiglitazon en pioglitazon

  Een recente meta-analyse van 42 onderzoeken, waarin rosiglitazon als monotherapie werd vergeleken met placebo of andere bloedsuikerverlagende middelen, laat zien dat gebruik van rosiglitazon geassocieerd is met een significante toename van het aantal hartinfarcten (OR: 1,43; 95%-BI: 1,03-1,98)…