Spoedzorg

Hoe gaan wij nu en in de toekomst om met spoed? Blijft spoed onderdeel van het huisartsenvak? In dit dossier aandacht voor spoedzorgorganisatie (kleinschalig of steeds grootschaliger), werkdruk (wordt de toename alleen ‘beleefd’ of is deze reëel?) en triage. Maar ook: aandacht voor VIM-meldingen en calamiteiten in de spoedzorg en wat we daarvan kunnen leren, en medisch-inhoudelijke veranderingen: het gebruik van POCT-testen, apps voor spoedzorg en andere innovaties.