Alle nummers
Archief tijdschrift

2012, nummer 3

Jaargang
55

Nieuws

 • Xylitol tegen oorontsteking

  Middenoorontsteking is vervelend, in de eerste plaats voor de patiënt – meestal een kind –, maar ook voor de ouders. Het zou mooi zijn als er een goedkope interventie is die de aandoening voorkomt. In een recent gepubliceerde Cochrane-review zetten Canadese onderzoekers de evidence op een rijtje…

 • ‘Verwijs bij nekpijn eerder naar manuele therapie’

  Afgelopen najaar promoveerde Jasper Schellingerhout, huisarts in Etten-Leur, op zijn proefschrift Neck Pain in Primary Care: Prognosis and Methodology. Hij vertelt over de bevindingen uit zijn onderzoek die van belang zijn voor het werk van de huisarts. In het proefschrift van…

 • Danstherapie bij borstkanker

  Danstherapie is een vorm van creatieve therapie die ook in Nederland steeds meer wordt toegepast. Vrouwen met borstkanker lijken door danstherapie een betere kwaliteit van leven te hebben of zijn minder moe. Bewijs hiervoor is echter flinterdun. Creatieve therapie is een vorm van…

 • Na de hoogmoed…

  Ik was net weer in staat tot ‘lichte’ werkzaamheden, zodat ik die middag voor Sinterklaasavond geruime tijd in mijn werkkamer doorbracht om de administratie en de post op peil te krijgen. Ik kwam kennelijk even te snel overeind, want ik werd duizelig en stortte als een zoutzak ter aarde, in casu…

 • Flost u?

  Flossen naast tandenpoetsen helpt gingivitis verminderen. Of het ook helpt tegen cariës is niet onderzocht, terwijl dit vaak wel als reden wordt genoemd bij het advies om te gaan flossen. Tweemaal per dag twee minuten de tanden en kiezen poetsen is een welbekend algemeen advies. Poetsen is…

 • Yoga bij lagerugpijn

  Chronische lagerugpijn: patiënten en soms ook hun artsen kunnen er moedeloos van worden. Bewegen wordt aangeraden, terwijl patiënten vaak meer voelen voor rust en ontspanning. Yoga biedt een combinatie van beide, en zou wel eens effectief kunnen zijn. Engelse onderzoekers bekeken het…

 • Bloed in eigen hand

  Orale anticoagulantiegebruikers die zelf hun INR controleren hebben een significant verlaagde kans op tromboembolische complicaties. Uit een recente meta-analyse in The Lancet blijkt tevens dat jongere patiënten en patiënten met een kunstklep het meest profijt hebben van zelf INR prikken. …

 • Recidiverende aften en vitamine B12

  Is vitamine B effectief als behandeling van recidiverende aften? We zochten eerst in PubMed met de zoektermen ‘aphthous stomatitis’ AND ‘vitamin B’ en ‘aphthous stomatitis’ AND ‘vitamin b complex’. Daarna zochten we specifiek met de termen ‘aphthous stomatitis’ AND ‘vitamin B12 ’. We…

 • Geen bewijs effect financiële prikkels

  Financiële prikkels om kwaliteit te belonen worden steeds vaker toegepast om efficiënte en billijke gezondheidszorg te stimuleren. In Nederland kennen we dergelijke maatregelen als de zogenaamde landelijke variabilisering (2011) van macro € 60 miljoen binnen de basiszorg van huisartsen en als…

 • Borstkanker en alcoholconsumptie

  inleiding

 • Praktijkvoering breed belicht

  Doelgroep Zowel aios als praktijkhoudende huisartsen. Inhoud Het NHG rekent het al jaren tot haar taak om aandacht te besteden aan de praktijkvoering van de Nederlandse huisarts. Ook bij deze nieuwste editie is het NHG nauw betrokken. Het is de redactie gelukt een prettig leesbaar boek te…

 • Onderzoeksresultaten in de praktijk

  In het verbeteren van de kwaliteit van zorg zijn verschillende stappen te onderscheiden. We ervaren een probleem in de praktijk, objectiveren dat door observationeel en exploratief onderzoek, en bedenken mogelijke oplossingen. Daarna onderzoeken we die oplossingen in observationeel en…

 • Verloskundig actieve huisarts bestaat nog steeds

  In 1977 waren er ongeveer 2700 regulier gevestigde huisartsen verloskundig actief. Daarna is het aantal teruggelopen tot 1120 in 1998 en 465 in 2002. De vraag is nu of dat aantal in de afgelopen 10 jaar verder is gedaald, mede gezien de toename van het aantal eerstelijnsverloskundigen (van…

Wetenschap

 • Ervaringen van huisartsen op de huisartsenpost

  Het totaal aantal hulpvragen op de huisartsenposten is in de periode 2004 tot 2010 met 7,5 procent per jaar toegenomen. De toename betreft voornamelijk niet-urgente contacten. Huisartsen vinden de werkdruk op de huisartsenpost hoog. …

 • COPD: individuele actieplannen werken!

  Exacerbaties hebben fors negatieve effecten op de gezondheidstoestand van COPD-patiënten. Ruwweg de helft van alle exacerbaties wordt niet gerapporteerd aan een zorgverlener. Ook milde exacerbaties zijn op de lange duur schadelijk voor de kwaliteit van leven en de mortaliteit. …

 • Prikkelbaredarmsyndroom: zelfmanagement met een pocketcomputer

  Voor het prikkelbaredarmsyndroom (PDS) bestaat geen universeel effectief medicijn. Stimuleren van zelfmanagement door herstructurering van disfunctionele cognities en gedrag op basis van (minimale) cognitieve gedragstherapie (CGT) is bewezen effectief. CGT werkt wellicht nog beter door…

Praktijk

 • Pijnlijke elleboog

  Huisartsen zien geregeld patiënten met een pijnlijke elleboog maar behandeling is niet eenvoudig. Bij epicondylitis zijn de beperkte behandelingsmogelijkheden gericht op symptoombestrijding en acceptatie. Ook vragen van de patiënt over de effectiviteit van corticosteroïdinjecties, braces en…

 • Stoppen met roken

  In Nederland sterven jaarlijks zo’n 20.000 mensen aan de gevolgen van roken. Uit onderzoeken blijkt dat 80% van de rokers graag wil stoppen en dat per jaar 25% het ook serieus probeert. Aangezien 70% van de Nederlanders jaarlijks de huisarts bezoekt, lijkt de huisartsenpraktijk de ideale plaats…

 • Andere medicijnen

  De regering verplicht ziektekostenverzekeringen te onderhandelen over elke cent. De commerciële jongens en meisjes van de verzekeraar onderhandelen daartoe met medicijnfabrikanten. Als resultaat kunnen medicijnen dan bijvoorbeeld 9,5 cent kosten in plaats van 10 cent, per 100 stuks. Innig…