Alle nummers
Archief tijdschrift

2013, nummer 9

Jaargang
56

Nieuws

 • Nycturie bij ouderen en desmopressine

  Vraagstelling Nycturie komt bij meer dan 50% van de ouderen voor (vrouwen > 70 jaar: 28-62%, mannen > 70 jaar: 29-59%). Patiënten komen echter zelden met deze klacht naar de huisarts en de arts zelf vraagt er niet naar. Dit is een van de redenen waarom nycturie weinig gerapporteerd, bestudeerd…

 • Herhalingstermijn bepaling cardiovasculair risico

  Tot op heden is er onvoldoende bekend over de veranderingen van het cardiovasculaire risico met het ouder worden. De NHG-Standaard Het PreventieConsult is daarom terughoudend met het geven van advies over het screeningsinterval voor herhaling van het…

 • Na tien jaar een fraai kompas voor diagnostiek en testen

  Doelgroep Ziekenhuis-specialisten, huisartsen, verloskundigen. Inhoud Elke week komt er wel eens een patiënt of een labuitslag binnen en ga ik zoeken naar de juiste test of de juiste interpretatie van die test. Via mijn favorieten op internet vind…

 • Aspirine bij claudicatio intermittens?

  Context Het eerste symptoom van obstructief arterieel vaatlijden in de benen is claudicatio intermittens. Patiënten die hieraan lijden lopen groot risico op andere cardio- of cerebrovasculaire aandoeningen, zoals een hartaanval of beroerte. Daarom komen zij behalve voor looptraining en…

 • Multitasken is een mythe

  Druk, druk, druk; elke huisarts is maar druk. Multitasking lijkt de oplossing. Verschillende taken gelijktijdig uitvoeren en zo verscheidene doelen in dezelfde tijd halen. Veel huisartsen doen dat; tussen de consulten door bellen, mailen, de agenda bijwerken…

 • Smartphone-interventie bij chronische pijn

  Smartphone-interventies gebaseerd op cognitief gedragstherapeutische principes worden steeds meer gebruikt voor het ondersteunen van zelfmanagement bij chronisch zieken. Ook voor chronische pijn lijkt het kortetermijneffect veelbelovend. De vraag is of het…

 • Cognitieve beperkingen bij DM2

  Paula Koekkoek is arts-in-opleiding-tot-huisarts-onderzoeker bij de afdeling Huisartsgeneeskunde van het Julius Centrum van het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Waarom blijven cognitieve beperkingen bij mensen met diabetes mellitus type 2 (DM2) regelmatig onopgemerkt? …

 • ‘Knieklachten hebben vaak een minder gunstige prognose dan de huisarts denkt’

  Dit voorjaar promoveerde Marlous Kastelein op haar proefschrift Traumatic and non-traumatic knee complaints in general practice . In een interview vertelt ze over haar onderzoeksresultaten die van belang zijn voor het werk van de huisarts. …

 • Het ideale huisartsenteam

  Wij begeleiden maatschappen en vakgroepen bij allerlei samenwerkingsvraagstukken, ook bij het selecteren van maten. Veelal wordt ingezoomd op iemands kwaliteiten als medicus en ‘of het klikt’. Op zich terechte criteria, maar te weinig gericht op iemands aanvullende …

 • Telefoontje

  ‘Zijn ze wegdrukbaar?’ ‘Zijn ze wat?’ ‘De vlekjes, zijn ze wegdrukbaar?’ ‘Hoe bedoelt u?’ ‘Nou, wanneer u met uw vinger of een glas over de vlekjes strijkt, verdwijnen ze dan even?’ ‘Moet ik met glas over mijn kind strijken??!!’ ‘Nee, ja,…

 • Wetenschappelijk onderzoek in de huisartsenpraktijk

  Soms worden patiënten uitgenodigd om mee te doen aan een wetenschappelijk onderzoek, en soms vragen patiënten daarover advies aan hun huisarts. De huisarts legt dan, als het goed is, geduldig uit dat het erg moeilijk te zeggen is of iemand moet meedoen of niet – het probleem is immers dat het…

 • Een stukje nostalgie

  Ruim dertig jaar geleden nam ik de praktijk van mijn voorganger over. Ik betaalde een ruime goodwill, iets dat toen nog gebruikelijk was. In ruil daarvoor kreeg ik een medisch archief, patiënten en het nodige instrumentarium. Nu, zoveel jaar later, is de goodwill afgeschaft en het archief…

 • Seksuele anamnese cruciaal bij soa-consult

  De herziene NHG-Standaard Het soa-consult bepleit het doorvragen naar klachten en risicofactoren in elk soa-consult. Wat is een soa-consult? In de praktijk komen seksueel overdraagbare aandoeningen (soa) aan de orde bij (1) patiënten met klachten die kunnen wijzen op soa, (2) patiënten met…

 • Wetenschap in onmacht

  Het is een klassiek probleem: hoeveel witte zwanen moet je hebben gezien om te kunnen besluiten dat ze allemaal wit zijn en hoe weten we zeker dat er niet ergens in Patagonië een zwart exemplaar rondloopt? Onlangs verscheen een Gezondheidsraadrapport over de…

 • Juiste begeleiding bij problematisch alcoholgebruik

  Huisartsen ervaren de begeleiding van patiënten met problematisch alcoholgebruik soms als lastig en moeizaam. Tegenwoordig zijn er verscheidene effectieve kortdurende interventies beschikbaar voor de eerste lijn om dit probleem aan te pakken. Engelse…

Wetenschap

 • Hogere kwaliteit bij praktijken van huisartsopleiders

  In de jaren negentig van de vorige eeuw was er wat betreft de praktijkvoering een klein verschil tussen opleiders en niet-opleiders. Huisartsinstituten bieden een vierjarig curriculum als investering in kwaliteit van de huisartsopleiders. Aios zorgen…

 • Diagnostiek en beloop van cystitis bij gezonde niet-zwangere vrouwen

  Drie anamnestische items maken de kans op aanwezigheid van een cystitis waarschijnlijk: veel pijn tijdens het plassen, een sterk vermoeden van de vrouw een cystitis te hebben en de afwezigheid van vaginale irritatie. Als de anamnese onvoldoende zekerheid geeft over…

 • Hulp bij zelfgekozen dood

  In 2011 verscheen het KNMG-standpunt ‘De rol van de arts bij het zelfgekozen levenseinde’. Indien een arts oordeelt dat er geen medische grondslag is voor euthanasie, kunnen artsen nog steeds een rol spelen bij sterven onder eigen regie van de patiënt, aldus de KNMG. Een eerste mogelijkheid is…

 • Hoe beoordelen huisartsen fundusfoto’s op diabetische retinopathie?

  Hoewel de incidentie van diabetische retinopathie (DRP) daalt, hoort iedere diabetespatiënt met regelmaat te worden onderzocht op DRP. Screening door middel van fundusfotografie is een betrouwbare methode om DRP tijdig op te sporen. …

Praktijk

 • Medicatietrouw bevorderen met patiëntgerichte communicatie

  Goede communicatie en een goede arts-patiëntrelatie bevorderen therapietrouw. De arts bevordert therapietrouw als hij zich positief opstelt, vragen stelt, heldere en begrijpelijke informatie geeft en de patiënt bij de besluitvorming betrekt. …

 • Een reiziger met koorts

  Informeer bij koorts of de patiënt de laatste maanden nog in het buitenland is geweest. Koorts na een bezoek aan de tropen vergt een systematische aanpak. Als de patiënt een gebied heeft bezocht waar malaria endemisch is, moet met spoed malariadiagnostiek…

 • Jeukende bultjes na een boswandeling

  Een 7-jarige jongen komt op een maandagmorgen bij de huisarts omdat hij sinds de vorige avond heftig jeukende bultjes heeft, voornamelijk in zijn gezicht en nek en op zijn handen. Het is medio oktober en hij heeft de dag daarvoor met zijn ouders en oma een boswandeling gemaakt,…

 • Terecht

  ‘Hij belde terecht de dokter.’ Bedoeld wordt dat iemand een heuse ziekte had. Of ‘dat verzoek om huisbezoek was volledig onterecht’. Bedoeld wordt dat het reuze meeviel. Ik denk dat het ingewikkelder is, ingewikkelder dan zo’n gemakkelijke beoordeling, als het al geen verwijt is. Er is verschil…

 • Kennistoets: vragen

  Kees, 23 jaar, heeft een trisomie-21 (Down). Hij komt op het spreekuur met klachten. Kees is bij inspanning kortademig vanwege een congenitaal hartgebrek, heeft vaak last van obstipatie en heeft geleidingsdoofheid. De opleider heeft een leergesprek over trisomie-21 en bespreekt de casus…

 • Partnergeweld

  Partnergeweld is geweld in de intieme partnerrelatie. Een op de vier tot vijf vrouwen maakt dit ooit in haar leven mee. Actueel geweld komt bij 11% voor. Uit nationale en internationale cijfers blijkt dat partnergeweld vooral vrouwen treft. De uitingsvormen zijn: fysieke…

 • Het non-hodgkinlymfoom

  Meestal treedt een non-hodgkinlymfoom aan het licht als een pijnloze lymfeklierzwelling, soms met zogeheten B-symptomen (onverklaarde persisterende koorts, heftig nachtzweten en onverklaard gewichtsverlies). De diagnostiek bestaat uit lymfeklierbiopsie en…

 • Droge ogen

  Droge ogen kunnen hinderlijk zijn. De patiënt kan zich presenteren met een verscheidenheid aan klachten waardoor het voor de huisarts moeilijk is deze klacht te onderscheiden van andere oogaandoeningen. Droge ogen zijn vaak chronisch, maar er zijn voldoende effectieve…