Diagnostiek

Het diagnostische arsenaal wordt groter. Het aantal sneltesten neemt toe (CRP, cholesterol, troponine, D-dimeer). Maar zijn ze betrouwbaar, wanneer zetten we ze in en wanneer is dat juist niet zinvol? Ook kan de huisarts meer MRI-, CT-, laboratorium- en functieonderzoek aanvragen. Gaan we met de tijd mee, kunnen we het allemaal verwerken en interpreteren, of is er sprake van overdiagnostiek? Wanneer gaat meerwaarde over in meer twijfel?