Alle nummers
Archief tijdschrift

2013, nummer 8

Jaargang
56

Nieuws

 • Blindstaren op significantie

  Vraag een zaaltje huisartsen wie kan uitleggen wat ‘significantie’ precies inhoudt, en na een ongemakkelijke stilte zullen er een paar beginnen te stamelen dat het te maken heeft met ‘de kans dat iets toeval is’. Vraag een zaal vol huisartsen waarom die nadruk in de wetenschap op significantie zo…

 • Stoppen met statines

  Statines hebben hun effectiviteit ruim bewezen bij de preventie en behandeling van hart- en vaatziekten. Stoppen met statines geeft een aanzienlijke toename van de kans op een cardiovasculair event of overlijden. Om deze reden is een levenslange behandeling noodzakelijk. Wanneer mensen stoppen…

 • Partnergeweld: moet ik daar iets mee?!

  In de Verenigde Staten heeft naar schatting 44% van de vrouwen ooit partnergeweld meegemaakt, waarbij actueel geweld voorkomt bij 6 tot 8% van de vrouwen. Door onderrapportage is dit getal aan de lage kant en vormt op 1 de 5 vrouwen een reëlere schatting. Vrouwen met geweldservaringen gaan…

 • Tolerantie voor benzodiazepinen

  Van benzodiazepinen is bekend dat na enkele weken gebruik tolerantie optreedt. Hierdoor neemt het effect af. Of dit in de huisartsenpraktijk leidt tot het voorschrijven van steeds hogere doseringen, is onduidelijk. Willems et al. onderzochten of bij chronisch benzodiazepinegebruikers de…

 • CHA2DS2-VASc: complexe score, eenvoudig in de praktijk

  Patiënten met atriumfibrilleren (AF) hebben een verhoogd risico op een beroerte. Om de grootte van dit risico te bepalen, hanteert de onlangs herziene NHG-Standaard Atriumfibrilleren een nieuwe risicoscore: de CHA2 DS2 -VASc-score. Deze breidt de tot nu toe gebruikte CHADS2 -score uit met…

 • Screenen op diabetes is niet zinvol

  Regelmatig klinkt de roep te screenen op diabetes. Dat is begrijpelijk. Diabetes bestaat meestal al een aantal jaren als de ziekte wordt ontdekt en sommige mensen hebben dan al diabetesgerelateerde afwijkingen. Onbehandelde diabetes gaat gepaard met ernstige complicaties op lange termijn. Vroeg…

 • Leefstijlaanpassingen: wel een wil, maar nog geen weg

  Al in 2008 bleek uit de Nationale Leefstijlbarometer dat bij 57% van de Nederlanders sprake is van twee of meer risicovolle leefstijlfactoren (zoals roken of overgewicht). Streven naar een gezonde leefstijl speelt dan ook een steeds belangrijkere rol binnen het Nederlandse gezondheidsbeleid. …

 • Hoe is de kwaliteit van data in het HIS?

  Annet Sollie is informaticus en huisarts-onderzoeker bij het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijnsgeneeskunde van het UMC Utrecht. Zij werkt samen met de afdeling Genetica van het UMC Groningen. De meeste huisartsen registreren al jaren hun routine-zorggegevens in…

 • Behandeling van vaginale atrofie

  Vraagstelling Vrouwen in de menopauze zijn nogal eens seksueel minder actief. Postmenopauzale vrouwen hebben vaak last van seksuele klachten die van invloed zijn op hun kwaliteit van leven. De menopauze zorgt voor nogal wat veranderingen op sociaal, psychologisch en lichamelijk gebied. De…

 • De pil is hoofdpijn-neutraal

  Het gebruik van orale anticonceptie wordt vaak geassocieerd met hoofdpijn. Het is een veelgerapporteerde bijwerking. Maar om te weten of orale anticonceptie echt hoofdpijn veroorzaakt, moet je ook weten bij hoeveel vrouwen de hoofdpijn erdoor verdwijnt. Anne MacGregor, een bekende Engelse…

 • Combinatiepil helpt bij acne

  Context De pathofysiologie van acne vulgaris is nog niet volledig duidelijk, maar er zijn bewijzen dat een toegenomen talgproductie een rol speelt bij het ontstaan van acnelaesies. De talgproductie wordt sterk beïnvloed door androgene geslachtshormonen. Door onderdrukking van het luteïniserend…

 • Marieke Perry wint Telesphorusprijs 2013

  Dit jaar won Marieke Perry de Teles­phorusprijs met haar proefschrift Development and evaluation of a dementia training programme for primary care. De prijs voor het beste proefschrift in de periode 2011-2012 werd uitgereikt tijdens de NHG Wetenschapsdag op 14 juni 2013. De Geert Bremer…

 • Serviesgoed in de strijd tegen kinderobesitas

  Eén op de acht kinderen in Nederland is te zwaar en dat is 50% meer dan pakweg 25 jaar geleden. In binnen- en buitenland lopen projecten en onderzoeken om dit groeiende gezondheidsprobleem een halt toe te roepen. In de Verenigde Staten onderzocht men een simpel concept: een leeftijdsadequaat…

 • In memoriam Jan Mulder

  Op vrijdag 21 juni 2013 overleed Jan Mulder, emeritus hoogleraar Huisartsgeneeskunde te Leiden (1983-1991), op 87-jarige leeftijd. Jan werd het tiende Lid van Verdienste van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Hij heeft zowel voor de zorg als voor de Nederlandse academische…

 • ‘Diagnostiek van dementie hoort thuis in de eerste lijn’

  Al bijna twee jaar geleden promoveerde Marieke Perry op haar proefschrift Development and evaluation of a dementia training programme for primary care. Nu zij hiervoor tijdens de NHG-Wetenschapsdag de Telesphoresprijs ontving (zie het verslag daarvan achter in dit nummer), werd het dus de…

 • Uw mogelijke waarschijnlijkheidsdiagnose

  Patiënt: ‘Dokter, kunt u mij vertellen wat dit plekje op mijn hoofd is?’ Ik: ‘Dat is waarschijnlijk een ouderdomswratje.’ Patiënt: ‘Weet u dat zeker?’ Ik: ‘Nee, maar het heeft er alle kenmerken van, dus de kans is groot dat het dat is.’ Patiënt: ‘Maar u kunt mij dus niet garanderen dat het…

 • H&W: samen doen we het beter

  Elke maand valt er een nieuwe H&W bij u op de mat, gevuld met de bijdragen van velen. We streven ernaar om u een brede selectie uit de huisartsgeneeskunde voor te schotelen. Een deel van de artikelen krijgen wij spontaan aangeboden, maar we gaan ook actief op zoek naar kopij. Daarbij kan H&W niet…

Wetenschap

 • Erfelijkheidsonderzoek bij plotselinge dood

  Plotselinge dood op jonge leeftijd ( Preventie is meestal goed mogelijk en ook de beste procedure is bekend, namelijk obductie van de overledene, gevolgd door verwijzing van diens eerstegraads familieleden voor cardiogenetisch onderzoek. In de praktijk gebeurt obductie echter slechts in een…

 • Wordt spirometrie beter door nascholing?

  Spirometrie is niet meer weg te denken bij de diagnostiek en controle van chronische luchtwegaandoeningen in de eerste lijn. Diverse organisaties en bedrijven verzorgen spirometrienascholing voor medewerkers uit huisartsenpraktijken, maar of daarmee ook de kwaliteit van de spirometrie…

 • Therapietrouw bij antibioticagebruik voor hoestklachten in 13 Europese landen

  Therapietrouw heeft men vooral onderzocht bij chronische medicatie. We weten weinig over de relatie tussen voorschrijven en de daadwerkelijke inname van antibiotica. Een aanzienlijk deel van de patiënten die antibiotica voor hoestklachten krijgen, begint helemaal niet aan de…

 • Polyfarmacie bij ouderen

  De multidisciplinaire richtlijn polyfarmacie bij ouderen heeft sinds zijn verschijnen veel aandacht gekregen. Terecht, want het is een grondig onderbouwde richtlijn over een belangrijk onderwerp waar veel winst te behalen is. Veel van de aandacht gaat uit naar de praktische uitvoering van de…

Praktijk

 • Kennistoets: vragen

  De huisarts legt een spoedvisite af bij de heer Paters, 72 jaar. Hij heeft gebeld omdat hij ongeveer een uur draaiduizelig is geweest en dubbel zag. Bij aankomst van de huisarts zijn de klachten van de heer Paters verdwenen. Bij neurologisch onderzoek vindt de huisarts geen afwijkingen. Hij stelt…

 • Randomised controlled trial

  Een vader vraagt of hij zijn driejarige zoontje met koorts die paracetamol slecht verdraagt in plaats daarvan ibuprofen mag geven. Om na te gaan hoe het zit met ibuprofen bij jonge kinderen slaat u er de NHG-Standaard Kinderen met koorts op na. In noot 23 staat informatie over kortdurend…

 • Endometriumcarcinoom, nieuwe ontwikkelingen

  Endometriumcarcinoom komt vooral voor bij vrouwen na de menopauze. Abnormaal bloedverlies is meestal het eerste symptoom; gynaecologisch onderzoek, cervixcytologie en transvaginale echografie zijn dan altijd aangewezen. Risicofactoren zijn onder andere langdurige endogene blootstelling aan…

 • Taakdelegatie van huisarts naar doktersassistente

  De huisarts is verantwoordelijk voor de praktijkorganisatie. De huisarts kan taken overdragen aan andere medewerkers in de zorg. De huisarts maakt (schriftelijke) afspraken met de medewerker omtrent de invulling, randvoorwaarden en grenzen van het handelen. Hij legt de afspraken vast in…

 • Kennistoets: antwoorden

  1. Onjuist / 2. Onjuist Een TIA (transient ischaemic attack) bestaat uit klachten van neurologische uitval die plotseling zijn ontstaan, maar die op het moment van presentatie aan de huisarts – telefonisch of op het spreekuur –alweer zijn verdwenen. Bevindt de verstoring van de bloedvoorziening…

 • Tijdschrift voor praktijkondersteuning

  In het augustusnummer van het Tijdschrift voor praktijkondersteuning is er volop aandacht voor somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten. Niet alleen boeiend voor de praktijkondersteuner-ggz, maar ook voor de praktijkondersteuner-somatiek. Verder een artikel over voeding bij diabetes…

 • Multidisciplinaire richtlijn Polyfarmacie bij ouderen

  Patiënten en patiëntveiligheid zijn gebaat bij een periodieke, gezamenlijke medicatiebeoordeling door huisarts en apotheker, in nauw overleg met de patiënt. Vooral ouderen met polyfarmacie en met risicofactoren voor het ontstaan van ernstige aan farmacotherapie gerelateerde problemen …

 • Krakers

  Krakers willen niet zo genoemd worden. Het klinkt zo grof, vinden ze. Manueel therapeuten heten ze. Dit zijn gespecialiseerde fysiotherapeuten. Dit beroep moeten we onderscheiden van chiropractors, osteopaten, orthomanuelen en craniosacralen. Manueel therapeuten manipuleren wervels. Mobiliseren…